Ordinantie voor de zaken van huwelijk en gezinsleven.

 

Artikel 1.

Voorbereiding op het huwelijk.

De kerkeraad draagt zorg de leden der gemeente, staande voor de vorming van een huisgezin, voor te bereiden op de taak, die hen wacht, bij voorkeur door een bijzondere catechese over het huwelijk en doet hun de roeping verstaan in het midden der gemeente de bevestiging en inzegening van hun huwelijk te begeren.