Ordinantie voor het opzicht.

 

IV. Het opzicht over de dienst des Woords en de catechese.

Artikel 16.

Het opzicht van de generale synode.

Lid
9

Indien deze dienaar des Woords om des gewetens wille het oordeel der synode niet aanvaardt of geen stellige verklaring daaromtrent aflegt, wordt hem door de generale synode verzocht ontheffing van zijn ambtsbediening te vragen.