Ordinantie voor het opzicht.

 

IV. Het opzicht over de dienst des Woords en de catechese.

Artikel 16.

Het opzicht van de generale synode.

Lid
8

Gedurende dit beraad onthoudt hij zich van het verrichten van de aan zijn ambt verbonden werkzaamheden; uiterlijk aan het einde van deze termijn legt de dienaar des Woords een schriftelijke verklaring af, gericht aan de generale synode.