Ordinantie voor het opzicht.

 

IV. Het opzicht over de dienst des Woords en de catechese.

Artikel 16.

Het opzicht van de generale synode.

Lid
7

De generale synode stelt voor de dienaar des Woords, wiens gevoelen door haar geoordeeld mocht worden het belijden der Kerk te weerspreken, een termijn vast van ten minste zes en ten hoogste negen maanden, binnen welke hij zich op het oordeel der synode kan beraden.