Bepalingen bij artikel 5 van de kerkorde

5.3 Regeling voor hen die hun opleiding ontvingen aan een rijksuniversiteit of de universiteit van Amsterdam

 

Van degenen die hun opleiding tot predikant ontvangen aan een Rijksuniversiteit of aan de Universiteit van Amsterdam en predikant willen worden in de Gereformeerde Kerken in Nederland dient de opleiding de volgende elementen te bevatten:

1. Inzake kerkrecht, dogmatische discussies en kerkgeschiedenis in/van de GKN: vier weken studie aangaande de (geschiedenis van) de kerkorde GKN, enkele belangrijke GKN-documenten, o.a. m.b.t. Schriftgezag en Verzoening en hoofdlijnen van de geschiedenis van de GKN vanaf begin 20e eeuw.
Omtrent het met goed gevolg afgelegd hebben van een toets in dezen dient door de betreffende kerkelijke opleiding een schriftelijke verklaring bij de doctoraalbul te worden gevoegd.
2. Inzake praktijkstages: geen aanvullingen.
3. Inzake Seminarie: vier weken stage op Hydepark voor rekening van de GKN.
4. Inzake vooropleiding en instroom: geen nadere regeling.

Gezamenlijke vergadering van de (generale) synoden van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden, gehouden op 28 en 29 januari 1994 te Lunteren; zie ook:

Aalten 1993, art. 72

Regeling afgifte geschiktheidsverklaring voor gereformeerde theologiestudenten
Zie voor de regeling afgifte geschiktheidsverklaring gereformeerde theologiestudenten ubp 20.1

Werkbegeleiding: Ubp 7.2
Predikanten uit ander kerkverband: Ubp 7.3 en 7.4