Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

II. De kerkenraad

Artikel 42

Lid
1

Wanneer ter instituering van een kerk een kerkenraad wordt ingesteld, gebeurt dit niet dan met medewerking en goedvinden van de classis.
Een zodanige kerkenraad bestaat uit ten minste drie leden.