Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

II. De kerkenraad

Artikel 41

Lid
3

De consulent woont, indien hij daartoe is uitgenodigd, de bijeenkomsten van de kerkenraad bij; aan hem kan dan het presidium worden opgedragen.