Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

II. De kerkenraad

Artikel 41

Lid
1

Wanneer een kerk geen dienaar des Woords heeft, zal de kerkenraad aan de classis verzoeken, volgens de door haar vastgestelde regeling, een dienaar des Woords uit een der naburige kerken als consulent aan te wijzen, om voor zover nodig aan de kerkenraad leiding en raad te verschaffen.