Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

II. De kerkenraad

Artikel 40

Lid
7

Waar naar artikel 39 wijkkerkenraden zijn ingesteld kan, met inachtneming van het in dat artikel bepaalde ten aanzien van de verhouding tussen de kerkenraad voor algemene zaken en de wijkkerkenraden, in lid 1 van dit artikel in plaats van kerkenraad wijkkerkenraad of kerkenraad voor algemene zaken worden gelezen.