Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

II. De kerkenraad

Artikel 40

Lid
6

De verdeling van taken en bevoegdheden over de grote kerkenraad, de kleine kerkenraad, de sectieteams en de taakgroepen geschiedt bij plaatselijke regeling, zulks met inachtneming van de door de generale synode vastgestelde bepalingen.