Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

II. De kerkenraad

Artikel 40

Lid
5

De sectieteams en de taakgroepen werken binnen het beleid van de grote en kleine kerkenraad inzake het gehele leven en werken van de gemeente.