Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

II. De kerkenraad

Artikel 40

Lid
4

Een sectieteam werkt ten behoeve van de opbouw van een deel van de gemeente; een taakgroep werkt ten behoeve van de voortgang van een deel van het werk van de gemeente.