Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

II. De kerkenraad

Artikel 40

Lid
3

Elk sectieteam en elke taakgroep bestaat uit één of meer ambtsdragers, van wie er ten minste één lid is van de kleine kerkenraad, alsmede een aantal niet-ambtsdragers.