Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

II. De kerkenraad

Artikel 40

Lid
2

De kleine kerkenraad wordt gevormd door de dienaren des Woords alsmede een aantal ouderlingen en diakenen, die in de regel tevens deel uitmaken van een sectieteam of van een taakgroep.