Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

II. De kerkenraad

Artikel 40

Lid
1

De kerkenraad kan een deel van zijn taak toevertrouwen aan een kleine kerkenraad met een aantal sectieteams en taakgroepen. Zelf zal hij dan optreden als grote kerkenraad, waarvan alle ambtsdragers deel uitmaken, ter vaststelling van het algemene beleid van de kerkenraad.