Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

II. De kerkenraad

Artikel 39

Lid
4

Voor wat de aan hem toevertrouwde zaken betreft is op de wijkkerkenraad van toepassing hetgeen voor de kerkenraad is bepaald.