Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

II. De kerkenraad

Artikel 39

Lid
3

De aanwijzing van de aan de kerkenraad voor algemene zaken voor te behouden en van de aan de wijkkerkenraden toe te vertrouwen zaken zal geschieden bij plaatselijke regeling, zulks met inachtneming van de door de generale synode vastgestelde bepalingen.