Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

II. De kerkenraad

Artikel 39

Lid
1

In geval een kerk ten minste twee dienaren des Woords heeft, op geen van wie het in artikel 10 lid 3 bepaalde van toepassing is, kan de kerkenraad zijn taak ten dele toevertrouwen aan een aantal in te stellen wijkkerkenraden; zelf zal hij dan als kerkenraad voor algemene zaken optreden.