Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

II. De kerkenraad

Artikel 37

Lid
1

In de regel berust het presidium van de kerkenraad bij de dienaar des Woords of, indien er in een gemeente meer dienaren des Woords zijn, in de regel beurtelings bij ieder van hen.