Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

II. De kerkenraad

Artikel 35

Lid
2

Indien het getal der ouderlingen meer dan drie bedraagt, zal het vrijstaan onderscheid te maken tussen de brede kerkenraad waartoe alle ambtsdragers behoren, en de smalle kerkenraad waarvan de diakenen geen deel uitmaken.