Hoofdstuk IV

Het werk van de kerk

IV. Evangelisatie en zending

Artikel
89 [96]

Samenwerking in het werk van de evangelisatie met andere dan gereformeerde kerken en personen zal uitsluitend plaats vinden overeenkomstig de door de generale synode vastgestelde richtlijnen.