Algemene ordening

Hoofdstuk 5

Van de bestuursorganen der Kerk.

Afdeling I

Van de Kerkeraad.

Van het dagelijks bestuur
Artikel
71.1

Het dagelijks bestuur is tegenover de kerkeraad verantwoordelijk voor de behandeling van alle zaken welke na een kerkeraadsvergadering behandeld moeten worden voordat de volgende vergadering plaatsvindt.