Algemene ordening

Hoofdstuk 5

Van de bestuursorganen der Kerk.

Afdeling I

Van de Kerkeraad.

Van het dagelijks bestuur
Artikel
70.3

Alle van de kerkeraad uitgaande stukken worden door de secretaris of de tweede secretaris ondertekend.