Algemene ordening

Hoofdstuk 5

Van de bestuursorganen der Kerk.

Afdeling I

Van de Kerkeraad.

Van het dagelijks bestuur
Artikel
70.1

In januari van ieder jaar, zo spoedig mogelijk na de inzegening van de nieuwe kerkeraadsleden, kiest de kerkeraad uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter en een secretaris als leden van het dagelijks bestuur. Zo nodig kan ook een tweede secretaris worden gekozen.