Om die regering van Christus in Sy kerk
Pretoria
Universiteit van Suid-Afrika
1965

Mededelings van die Universiteit van Suid Afrika (A 39)

Wat hier volg is ’n intreerede gehou by die aanvaarding van ’n professoraat in Teologie aan die Universiteit van Suid-Afrika.