Het verband tussen onze Belijdenis en onze Kerkorde
Enkele opmerkingen
Sneek
Firma B. Weissenbach & Zoon
1962

Rede uitgesproken bij de overdracht van het Rectoraat aan de Theologische Hogeschool der Chr. Gereformeerde Kerken te Apeldoorn op 9 oktober 1962