Een asymmetrische dialoog
Historische kanttekeningen bij de onderlinge erkenning van de kerkelijke ambten
Utrecht
Faculteit der Godgeleerdheid, Universiteit Utrecht
1994

ISBN: 

90-72235-53-3

Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar, om werkzaam te zijn op het vakgebied van de Oecumenica aan de Universiteit Utrecht op donderdag 20 januari 1994

(Utrechtse Theologische Reeks 22)