Het Kerkelijk Vraagstuk
Advies, in zake de Amsterdamsche Lidmaten-Kwestie, met een woord aan de Kerkenraden der Nederlandsch-Hervormde Kerk
Utrecht
C. van Bentum
1886

(overdruk uit het tijdschrift „Op het Fondament der Apostelen en Profeten”. Bijdragen voor Kerk en Theologie)

voor een pdf-bestand van de brochure, zie hier.