6.4 De evangelisch-lutherse synode

Over de evangelisch-lutherse synode (ord. 4-22 t/m 24) wordt uitvoeriger geschreven in hoofdstuk 15, zodat we op deze plaats daarnaar kunnen verwijzen.