5.3 Ouderlingen en diakenen

Ook bij de verkiezing van de ouderlingen (waarbij de ouderlingen-kerkrentmeester zijn inbegrepen) en de diakenen zijn de vijf fasen die in § 5.1.2 zijn genoemd van belang.