5.2 Predikanten

Ord. 3-3 t/m 5 handelen over de verkiezing van predikanten voor gewone werkzaamheden. Voor de verkiezing van predikanten in algemene dienst en predikanten met een bijzondere opdracht zijn afzonderlijke regelingen getroffen (in ord. 3-22 en ord. 3-23, zie § 5.8 en 5.9).