13.5 Andere wegen tot het ambt van predikant

Met het bovenstaande is de normale gang van zaken qua studie wel getekend. Er kunnen echter goede redenen zijn om iemand die zich langs een andere weg aanmeldt, toch toe te laten. De ordinantie kent drie mogelijkheden: (1) mensen met een andere (in het algemeen nog niet voltooide) opleiding, (2) mensen die elders al predikant of geestelijke zijn geweest of althans tot het ambt zijn toegelaten, en (3) mensen met singuliere (bijzondere) gaven. In de artikelen 13 t/m 16 van ordinantie 13 wordt een en ander uitgewerkt.