13.12 De Theologische Universiteit te Kampen

Van de Theologische Universiteit te Kampen wordt expliciet gezegd dat zij — als zelfstandig onderdeel van de kerk (naar art. 2:2 BW) — rechtspersoonlijkheid heeft. Daarmee is zowel de nauwe verbondenheid met de kerk gegeven als ook de mogelijkheid om zelfstandig deel te nemen aan het rechtsverkeer, en dus bijvoorbeeld zelf personeel in dienst te nemen.

Een belangrijk aspect is uiteraard de voorbereiding van de benoeming van het wetenschappelijk personeel, zoals die uiteindelijk, op voordracht van de raad van toezicht TWO, plaatsvindt door de generale synode (ord. 13-6-1, zie § 13.9 en 13.11). De raad van toezicht TWO hoort tevoren het college van curatoren, en dat wint voordat het advies uitbrengt het oordeel van het college van hoogleraren en het rectorium in (ord. 13-7-2).