Het Goddelijk karakter van het recht
Amsterdam
J.H. Kruyt
1880

Rede, uitgesproken door Mr. D.P.D. Fabius, op 21 October 1880, ter inwijding van den Leerstoel in het Staatsrecht, de Rechtswijsbegeerte en het Canonieke Recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.