Het nieuwe formulier van onderteekening bij de toelating tot de predikdienst in de Nederlandsche Hervormde Kerk, voorloopig vastgesteld in de Synode van 1853, toegelicht in een brief aan een vriend
Toegelicht in een brief aan een vriend
Utrecht
Kemink & Zoon
1854

pdf via GoogleBooks