Inhoudsoverzicht

Hoofdstuk I: De historische achtergrond — 3
§ 1 De Tachtigjarige Oorlog — 3
§ 2 In en na den Fransen tijd — 5
§ 3 De reorganisatiestrijd — 6
§ 4 Toen Gods tijd er rijp voor was — 8

Hoofdstuk II: De hoofdlijnen van het ontwerp — 10
§ 5 Waar het om gaat bij dit ontwerp — 10
§ 6 Het einde van de besturenkerk — 11
§ 7 Het belijdend karakter der Kerk hersteld — 13
§ 8 Het Apostolaat der Kerk 21
§ 9 Een nieuwe verhouding van bestuur en beheer — 23

Hoofdstuk III: Details in vragen en antwoorden — 26
§10 Een groot aantal kleinere vernieuwingen — 26
§11 Vragen uit de vergadering — 30
§ 12 Besluit — 31