|79|

 

Inhoudsoverzicht.

Woord vooraf — 3

§ 1. Inleiding.

Hoofdstuk I: De groote tijd onzer Kerkorde — 7

§ 2 Calvijn.
§ 3 Onze oude Synoden.
§ 4 De Nationale Synode te Dordrecht en de Dordtsche Kerkorde.
§ 5 Het verval onzer Kerk na de Dordtsche Synode.

Hoofdstuk II: De Kerkorde van 1816 — 15

§ 6 De Kerk in den Franschen tijd.
§ 7 Het ontstaan van de Kerkorde van 1816.
§ 8 De inhoud van het Reglement van 1816.
§ 9 Beoordeeling van het Reglement van 1816.
§ 10 De Reactie der Kerk.
§ 11 De latere wijzigingen in het Reglement van 1816.

Hoofdstuk III: Van 1816 tot 1940 — 28

§ 12 De Kerk en de belijdenis.
§ 13 De gevolgen van het Algemeen Reglement van 1816.
§ 14 Cultusgemeenschap of Zendingskerk.
§ 15 Op weg naar reorganisatie.
§ 16 Kort historisch overzicht.

Hoofdstuk IV: Op weg naar de doorbraak — 42

§ 17 Kerkelijke vernieuwing.
§ 18 De Nederlandsch Hervormde Kerk in oorlogstijd.
§ 19 Het voorstel-Generale Synode.
§ 20 De geestelijke taak van de Generale Synode.
§ 21 De „geestelijke basis” der Synode.
§ 22 De toegevoegde nota.

|80|

§ 23 De Generale Synode en de leer der Kerk.
§ 24 De invoering der nieuwe Kerkorde.
§ 25 Generale Synode en Dordtsche Kerkorde.

Hoofdstuk V: De reactie der Kerk op het voorstel-Generale Synode — 66

§ 26 Terreinverkenning.
§ 27 De bezwaren der links-vrijzinnigen.
§ 28 Vrijzinnige repliek.
§ 29 Kievit, Woelderink, Kruishoop, Van der Zee.
§ 30 Barendrecht, Hooykaas.

Slotwoord — 77

§ 31 Is dit voorstel een zegen voor onze Kerk?