Ius ecclesiasticum
Historische beschouwingen over Kerk en recht
Amsterdam
N.V. Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij
1968

Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde Nieuwe Reeks, Deel 31 No. 2

Uitgesproken in de vergadering van 8 januari 1968