Invoeringsbepalingen

voortvloeiende uit de toevoeging aan het Algemeen Reglement van de additioneele artikelen I-VIII.

A. Betreffende het bijeenkomen van de Generale Synode.

Artikel
3

De volgorde waarin de classes gehouden zijn een dienaar des Woords dan wel een ouderling af te vaardigen is aldus dat, van de classes

1. Arnhem
2. Tiel
3. ’s-Gravenhage
4. Dordrecht
5. Amsterdam
6. Hoorn
7. Zierikzee
8. Utrecht
9. Leeuwarden
10. Dokkum
11. Deventer
12. Winschoten
13. ’s-Hertogenbosch
14. Eindhoven
15. Meppel
16. Nijmegen
17. Bommel
18. Rotterdam
19. Gouda
20. Haarlem
21. Edam
22. Goes
23. Amersfoort
24. Sneek
25. Heerenveen
26. Kampen
27. Appingedam
28. Breda
29. Maastricht
30. Emmen
31. Zutphen
32. Harderwijk
33. Leiden
34. Brielle
35. Alkmaar
36. Middelburg
37. IJzendijke
38. Wijk
39. Franeker
40. Zwolle
41. Groningen
42. Winsum
43. Heusden
44. Assen
45. Waalsche reünie

in het kalenderjaar, waarin de additioneele artikelen in werking treden en de daarop volgende twee kalenderjaren een dienaar des Woords wordt afgevaardigd door de classes 1-15 en 16-30 en een ouderling door de classes 31-45;
in de daarop volgende drie kalenderjaren een dienaar des Woords door de classes 1-15 en 31-45 en een ouderling door de classes 16-30;
in de dan volgende drie kalenderjaren een dienaar des Woords door de classes 16-30 en 31-45 en een ouderling door de classes 1-15;
in de daarna volgende drie kalenderjaren wederom een ouderling door de classes 31-45 en zoo voortgaande.