Additioneele Artikelen

bij het Algemeen Reglement voor de Hervormde Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden.

Artikel
VII

Van de organen van bijstand.

De Synode doet zich bijstaan door raden, werkgroepen, commissies, deputaten en gedelegeerden. Zij stelt hun taak vast en doet de vereischte benoemingen.