Additioneele Artikelen

bij het Algemeen Reglement voor de Hervormde Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden.

Artikel
VI

Van de Algemeene Synodale Commissie.

De Synode benoemt een Algemeene Synodale Commissie, die tot taak heeft hetgeen haar in de reglementen der Kerk of door de Synode wordt opgedragen en die deswege aan de Synode verantwoording schuldig is.