Kerkorde NHK (1951) Ord. 8-3-1

Ordinantie voor de bediening van de Heilige Doop.

 

Artikel 3.

De bediening van de Doop.

Lid
1

De gelegenheid tot het ontvangen van de Doop wordt, indien nodig, tenminste eenmaal in de maand geboden.