Kerkorde ’s-Gravenhage (1586) Art. 78

Artikel
78

In middelmatighe dinghen salmen de buyten-Landtsche Kercken niet verwerpen, die een ander ghebruyck hebben dan wy.