Kerkorde ’s-Gravenhage (1586) Art. 77

Artikel
77

Gheen Kercke sal over andere Kercken, geen Dienaer over andere Dienaren, gheen Ouderlinck noch Diaken over andere Ouderlinghen ofte Diakenen eenighe heerschappij voeren.