Kerkorde GKv (1978) Art. 73

IV. De tucht

Artikel
73

Onderling toezicht

Wanneer iemand afwijkt van de zuivere leer of in zijn leven zich misdraagt, en dit een geheime zaak is die geen openbare aanstoot geeft, zal de regel worden nageleefd die Christus duidelijk voorschrijft in MattheĆ¼s 18.