Kerkorde GKv (1978) Art. 71

III. Het opzicht over de leer en de eredienst

Artikel
71

Geen rouwdiensten

Rouwdiensten zullen niet worden belegd.