Kerkorde GKv (1978) Art. 54

III. Het opzicht over de leer en de eredienst

Artikel
54

Ondertekening van de belijdenis door ouderlingen en diakenen

Ook de ouderlingen en de diakenen zullen de genoemde formulieren van eenheid ondertekenen, waarbij het daarvoor bestemde formulier gebruikt wordt.