Kerkorde NHK (1951) Ord. 20-8-1

Ordinantie voor het verband met andere Kerken.

 

II. Hereniging van Kerken.

Artikel 8.

Het besluit tot hereniging.

Lid
1

Voor het nemen van een besluit tot hereniging of tot voorbereiding daarvan, waarin tevens geregeld wordt datgene, wat in het onderhavige geval voor nadere regeling in aanmerking komt, gelden gelijke bepalingen, als in artikel XXVII der kerkorde voor de totstandkoming van een ordinantie zijn gesteld.