De verbindende kracht van de belijdenisschriften
Verhandeling over de formulierkwestie in de negentiende eeuw in Nederland
Kampen
J.H.Kok N.V.
1969

Bewerking van afscheidscollege VU 7 juni 1968.