|5|

 

 

De schrijvers van de hier geboden commentaren op de Verklaring, gericht tot allen, die de Kerk van Jezus Christus liefhebben, verkeren niet in de mening, dat zij de vragen, gelegen in de verhouding: Hervorming en Catholiciteit, in de breedte of in de diepte hebben uitgeput. De lezer vindt hier een korte en authentieke interpretatie van den inhoud der Verklaring, die enkele hoofdzaken van het zich vernieuwende Hervormde leven in Oecumenisch, d.i. Catholiek licht tracht te stellen.

J. Loos
J.N. Bakhuizen van den Brink

Hilversum
Leiden
Maart 1949
.